Kontakt


Fodboldbestyrelsen

Carlo Vajhøj
Formand
Tlf. 2947 9130

Email: carlo@fodbold.hpti.dk
mailto:carlo@fodbold.hpti.dk
Niels Nielsen
Næstformand, dommer,- og bane/område-ansvarlig
Tlf. 4071 6872

Email: nielsdk48@gmail.com
nielsdk48@gmail.com
Søren Asaa
Kasserer
Tlf. 24889046

Email: asaa.hpti@gmail.com
Dorthe Nielsen
Dameformand
Tlf. 23867244

E-mail: Ridderhatten@mail.dk
Casper Nielsen
Børne- og ungdomsformand, Sekretær, Ansvarlig for hjemmeside og Facebook samt ansvarlig for bookning af klubhus
Tlf. 42309563

Email: caspern0904@gmail.com
caspern0904@gmail.com
Finn Kinnberg
Pigeformand og Øens hold-ansvarlig
Tlf. 41565854

Email: lundkinnberg@outlook.com
Benny Mølgaard
Hovedbestyrelsesmedlem og Tøjansvarlig
Tlf.

Email: bennym1955@gmail.com
Kim Thomasen
1. Suppleant til bestyrelsen
Tlf. 2614 7872

Email: kimthomasen@stofanet.dk
kimthomasen@stofanet.dk